Komu to prospěje ?

pátek 28. srpen 2009 09:46

Vláda, Dolní sněmovna i Senát projednali a schválili prodloužení lhůty pro převody družstevních bytů do vlastnictví - dle zákona 72/94 Sb.. Nyní se ještě řeší, bude-li to do roku 20 nebo 40 ... Prý se tím pomáhá družstevníkům.

Dovoluji si nesouhlasit. Pomáhá to zejména družstvům a ne jejich členům, kteří chtějí byty převést do vlastnictví. Družstevní loby si to asi zařídila. Proč ? Aby družstva dále mohla chlácholit a dezinformovat členy o vlastnictví bytů a jeho souvislostech a návaznostech. Zejména pokud jde o rozhodování o revitalizacích za miliony, kdy nyní rozhodují družstva, ale zaplatí to družstevníci a s nimi bohužel i menšinoví vlastníci.

Celé roky nerespektují družstva zákon 72/94 Sb. v jeho platném znění, neboť jinak by už nemohlo existovat téměř žádné Společenství vlastníků bez právní subjektivity, což byl omyl zákonodárců v původním znění zákona. Ten byl napraven novelou v roce 2000 a následnými novelami. Ty však družstva vykládají k obrazu svému a odmítají zakládat SVJ právnické osoby při třech spoluvlastnících v domě, byť je to jejich zákonná povinnost. Tvrdí, že to udělají až jejich podíl v domě klesne pod 25 %.

Přechodná ustanovení - články II - zákonů č. 103/2000 Sb. a č 451/2001 Sb. hovoří jasně a srozumitelně. Pro každého kdo rozumět chce. Faktem je, že málokdo dočte zákon až k jeho přechodným ustanovením a na to družstva po hříchu spoléhají. Po 1.1.2003 vzniká vždy SVJ s právní subjektivitou, a to ze zákona. V okamžiku když jsou v domě 3 spoluvlastníci ! Stejně tak měla být do tohoto data na právnické osoby transformována dříve založená SVJ bez právní subjektivity. Nestalo se ! Máme tedy v ČR stovky ze zákona vzniklých SVJ, avšak nezapsaných v rejstřících soudů. To však není poslední problém. Pro SVJ vzniklá ze zákona ode dne tohoto jejich vzniku platí vzorové stanovy vydané Nařízením Vlády ČR. Ty určují, že se platby "za správu" hradí na účet SVJ. Na účet správce jen v případě, že se na tom Shromáždění SVJ dohodne. To však jde těžko, když fakticky není tato právnická osoba založena. Je to však povinností družstev, leč není to v jejich zájmu ! Platby družstvům, v roli správce, za situace kdy ze zákona vzniklo SVJ s právní subjektivitou, jsou pak platby bez právního důvodu, zjednodušeně, platby někomu, komu peníze nepatří. Zákon a Vládní nařízení hovoří dosti jasně. 

Tento stav se nyní mohl během roku vyřešit uskutečněním převodů bytů všem, kteří o to mají zájem, což je mezi informovanými družstevníky většina. Tím by ale také skončila vláda postsocialistických bytových družstev družstevníkům. Ta by se musela konečně začít chovat jako dodavatelé služeb pro vlastníky, s tím, že mohou být kdykoliv v roli správce vyměněna. To se odkládá na jedno nebo tři desetiletí.

Prodloužení termínu tedy slouží, dle mého názoru opírajícího se o výše uvedené, zejména družstvům, ne většině družstevníkům. (Prospěje jen těm družstevníkům, kteří mají nyní ještě vyšší nesplacený úvěr na byt a nechce se jim jej splatit najednou, ale chtějí využít jeho nízké úročení až do konce. To je však menšina a spekulace. Skončí-li lhůta, vesměs rádi doplatí hned zbytek nesplaceného úvěru. Na nemovitost je rozumné si třeba půjčit.) 

Smyslem privatizace družstevních bytů, které si jejich uživatelé do koruny sami zaplatili či zaplatí před převodem, je zejména to, že v SVJ právnické osobě rozhodují o výdajích Ti, kteří je také ze svého zaplatí ! Mají svůj účet a hospodaří s ním jako se svým. Družstva mají díky současné situaci na svých účtech miliardy, které by měly být na učtech SVJ právnických osob, jejichž založení také z tohoto důvodu blokují. I při nyní nízkém úročení vkladů je to dost peněz, o něž se s družstevníky možná nějak dělí, možná vůbec ne. Kdo z drusžtevníků to ví ? SVJ by však mělo úroky všechny a mohlo také individuálně jednat se svými členy. Ne tak jak velká družstva, která maji na vše své správné formuláře a nic jiného je nezajímá. 

 

 

 

Martin Kořistka

Martin Kořistka

Martin Kořistka

Začnu o III. VLNĚ PRIVATIZACE v ČR = převodech bytů původně socialistických bytových družstev, do vlastnictví jejich uživatelů,jejíž konec se rychle blíží - 30.06.2010 !

rodilý Brňan, patentový zástupce

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora